Nové Město pod Smrkem

Vize rozvoje - Dotazník nápadů

Dotazník nápadů


Vážení občané města Nové Město pod Smrkem, k zahájení prací na Vizi rozvoje, k seznámení s Vaším městem a hlavně s Vámi, je připraven dotazník nápadů. Dotazník není sociologickým průzkumem, zajímají nás Vaše názory a způsob, jakým nahlížíte na Vaši obec, její kladné i negativní stránky. Dotazník je anonymní, ale budeme rádi, pokud nám na sebe zanecháte kontakt - rádi se s Vámi sejdeme a Váše podnětné nápady spolu probereme. Předem Vám děkujeme za spolupráci!

Dotazník nápadů

Co je vize rozvoje?


Vize rozvoje, kterou pro Vás zpracováváme, je strategickým dokumentem, jehož cílem je komplexní náhled na město, jeho potenciály i bariéry a vytvoření dlouhodobých témat, které pomohou zkvalitnit život ve městě a posílí jeho jedinečnost. Jako prostředek k tomu budou sloužit analytické mapy a průzkumy, výsledkem pak bude soubor jednoduchých architektonických studií, které budou ukazovat konkrétní záměry. Tyto záměry budou vizualizovány tak, aby mohly sloužit jako projektové záměry i diskuzní témata.

Postup práce


1. Dotazník nápadů
a analýza obce

Úplně na začátku se seznámíme s vašimi názory a zkušenostmi formou dotazníku nápadů. Zároveň načítáme již hotové projekty v obci a studujeme historické prameny. Výsledky následně zpracujeme.

2. Terénní průzkum
a rozhovory

Po teoretickém poznání obce se vydáme k vám. Procházíme obcí, na místě ji mapujeme a analyzujeme. Ověřujeme odpovědi z dotazníku a setkáváme se s obyvateli. Protože ve městě také nocujeme, sledujeme jeho fungování v různých denních dobách.

3. Zpracování
vize

Nastudované podklady a výsledky průzkumu zpracujeme do analytických map a konkrétních řešení (nápadů).

4. Prezentace
vize

Odevzdáním vize naše práce nekončí! Výsledky prezentujeme vedení města i občanům. Děláme vše pro to, aby výsledky našich zjištění nezapadly, naopak, započaly společnou práci na budoucím rozvoji Vašeho města.

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: